CzechOil CzechOil CzechOil
O firmie » O firmie » Formy współpracy

Formy współpracy

Gotówka

Płatność gotówkowa to najszybszy i najwygodniejszy sposób zakupu paliw oferowanych przez naszą spółkę. Polecamy ją tym wszystkim, którzy chcą ograniczyć formalności do minimum i dokonać transakcji w najszybszy możliwy sposób. Przy wyborze płatności gotówkowej niezbędne dokumenty to:

 • W przypadku firm zajmujących się sprzedażą paliw – koncesja na obrót paliwami płynnymi wydana przez     Urząd Regulacji Energetyki,
 • W przypadku firm kupujących paliwo na potrzeby własne – oświadczenie o zakupie na potrzeby własne,
 • Wypis z Rejestru Przedsiębiorców lub Zaświadczenie o Wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności    Gospodarczej,
 • Decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON

 

Uwaga! Wartość transakcji dokonywanej w formie gotówkowej nie może przekroczyć 15 000 PLN 

 Płatności powyżej kwoty granicznej powinny być dokonywane za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy.

 

Kredyt kupiecki

Klientom, którym zależy na zakupie oferowanych przez nas paliw z odroczonym terminem płatności oferujemy kredyt kupiecki. Dla otrzymania kredytu kupieckiego niezbędne jest zawarcie z nami umowy handlowej. Do zawarcia umowy niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • W przypadku firm zajmujących się sprzedażą paliw – koncesja na obrót paliwami płynnymi wydana przez Urząd Regulacji Energetyki,
 • W przypadku firm kupujących paliwo na potrzeby własne – oświadczenie o zakupie na potrzeby własne,
 • Wypis z Rejestru Przedsiębiorców lub Zaświadczenie o Wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • Decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,
 • Złożenie zabezpieczenia (weksel, gwarancja bankowa, hipoteka, blokada środków, etc.),
 • Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości płatniczych,
 • Skrócone sprawozdanie finansowe (F01 lub PIT);
 • Ewidencja środków trwałych

 

Przedpłata

Klientom, którzy chcą uniknąć kosztów i formalności związanych z uzyskaniem kredytu kupieckiego polecamy dokonanie przedpłaty. W takim przypadku jedyne wymagane dokumenty to:

 • W przypadku firm zajmujących się sprzedażą paliw – koncesja na obrót paliwami płynnymi wydana przez Urząd Regulacji Energetyki,
 • W przypadku firm kupujących paliwo na potrzeby własne – oświadczenie o zakupie na potrzeby własne,
 • Wypis z rejestru przedsiębiorców lub Zaświadczenie o Wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • Decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON