CzechOil CzechOil CzechOil
Produkty » Olej napędowy

Olej napędowy

Charakterystyka

 

Olej napędowy Ekodiesel Ultra zawiera dodatki uszlachetniające: podwyższające liczbę cetanową i zmniejszające zadymienie spalin, detergenty poprawiające czystość wtryskiwaczy paliwa,  przeciwkorozyjne, poprawiające odporność na utlenianie, deemulgujące, biobójcze oraz depresatory. Może zawierać dodatki przeciw pienne oraz znacznik paliwa. Szczególnie istotne dla ochrony  środowiska jest obniżenie zawartości siarki w paliwie Ekodiesel Ultra poniżej 10 mg/kg.

Ze względu na właściwości niskotemperaturowe rozróżnia się trzy gatunki oleju napędowego Ekodiesel Ultra – B, D i F odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego

oraz klasę 2 odpowiadającą paliwu klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego:

- olej napędowy Ekodiesel Ultra B – olej o temperaturze zablokowania zimnego filtru nie wyższej niż 0°C

- olej napędowy Ekodiesel Ultra D – olej o temperaturze zablokowania zimnego filtru nie wyższej niż -10°C   

- olej napędowy Ekodiesel Ultra F - olej o temperaturze zablokowania zimnego filtru nie wyższej niż -20°C

- olej napędowy Ekodiesel Ultra 2 - olej o temperaturze zablokowania zimnego filtru nie wyższej niż -32°C i temperaturze mętnienia nie wyższej niż  -22°C.

Olej napędowy o właściwościach podanych w poniższej tablicy stosuje się w okresach;

- gatunek B dla klimatu umiarkowanego – w okresie letnim – od 15 kwietnia do 30 września

- gatunek D dla klimatu umiarkowanego – w okresie przejściowym – od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada

- gatunek  F dla klimatu umiarkowanego lub klasa 2 dla klimaty arktycznego lub surowego klimatu zimowego - w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego.

Zastosowanie

Olej napędowy Ekodiesel Ultra jest przeznaczony do napędu silników szybkoobrotowych o zapłonie samoczynnym, stosowanych w transporcie  naziemnym, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich i strefach ekologicznie chronionych.